Saints Cyril and Methodius Church

706 Warren Street
Berwick, PA 18603
(5XX) XXX-XXXX
ssXXXXXXX2@XXXXX.XXX
http://sscyrilandmethodius.net/
https://www.facebook.com/Ss-Cyril-Methodius-Ukrainian-Catholic-Church-1521830254764142/
: Rev. Roman Petryshak
:
  • Saturday at 5:30 pm (English)
  • Sunday at 10:30 am (English)